Chuyển tới nội dung

TB_hoãn thi của sinh viên đại học và học viên cao học - học kỳ II năm học 2020 – 2021

04.05.2021

THÔNG BÁO

Về hoãn thi của sinh viên đại học và học viên cao học - học kỳ II năm học 2020 – 2021 Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19;

Thực hiện Công văn số 2018/BTNMT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ thông báo số 1860/TB-TĐHHN ngày 01 tháng 5 năm 2021 về điều chỉnh hình thức giảng dạy học tập từ trực tiếp sang trực tuyến của sinh viên đại học, học viên cao học, học kỳ II năm 2020-2021.

Căn cứ thông báo số 1283/TBLT-TĐHHN ngày 31 tháng 3 năm 2021; số 1365/TBLTTĐHHN ngày 31 tháng 3 năm 2021; số 1544/TBLT-TĐHHN ngày 09 tháng 04 năm 2021 về thời khóa biểu và lịch thi các hệ, các khóa học kỳ II năm 2020-2021.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội dừng toàn bộ các hoạt động tổ chức thi đối với tất cả các khóa, các hệ trong và ngoài Trường kể từ ngày 04 tháng 05 năm 2021 cho đến khi nhà Trường có thông báo mới. Nhà trường thông báo để các đơn vị có liên quan, học viên & sinh viên của Trường biết và thực hiện.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác