Chuyển tới nội dung

Thông báo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid 19 khi sinh viên quay trở lại học tập

18.03.2021

THÔNG BÁO V/v

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi sinh viên quay trở lại học tập

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid19 mới nhất, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên và người học. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi sinh viên quay trở lại học tập như sau:

1. Phòng Công tác sinh viên

- Là đầu mối triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

- Tham mưu và báo cáo với Ban giám hiệu các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời.

- Chỉ đạo cán bộ Trạm y tế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn, chủ nhiệm lớp tăng cường phổ biến tuyên truyền kiến thức và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

2. Phòng Đào tạo

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

- Căn cứ tình hình dịch bệnh, tham mưu cho Ban giám hiệu Nhà trường để điều chỉnh kế hoạch đào tạo cho người học kịp thời.

3. Các khoa, bộ môn, giảng viên lên lớp

- Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

- Chỉ đạo Chủ nhiệm lớp thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được nêu tại mục 4 dưới đây.

4. Chủ nhiệm lớp

- Tăng cường phổ biến tuyên truyền kiến thức và hướng dẫn người học các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Yêu cầu người học phải khai báo y tế với cơ sở y tế tại nơi cư trú hoặc khai báo qua ứng dụng Bluezone, Ncovi. Riêng người học từ tỉnh Hải Dương khi trở về Hà Nội học tập phải trực tiếp khai báo y tế tại cơ sở y tế nơi mình cư trú.

- Yêu cầu người học cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi để theo dõi các tiếp xúc gần, giúp bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng, góp phần phòng chống dịch bệnh.

- Yêu cầu người học nếu phát hiện các triệu chứng của Covid-19 (sốt, ho, khó thở, ..) thì không đến Trường và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và thông tin cho nhà trường (qua Chủ nhiệm lớp).

- Yêu cầu người học đến từ 4 vùng ở Hải dương gồm: Thành phố Hải Dương, Thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành và Huyện Cẩm Giàng phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với vi rút SARS-CoV2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương thì có thể trở lại học tập; nếu chưa có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với vi rút SARS-CoV2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương thì phải thực hiện tự cách ly y tế tại nhà, thời gian tính từ khi rời Hải Dương đến khi đủ 14 ngày.

- Khi đến trường chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Nhà trường; Thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế) của Bộ y tế.

5. Phòng Quản trị thiết bị

- Tổ chức vệ sinh, phun sát khuẩn khử trùng toàn bộ các khu vực trong Nhà trường.

- Hàng ngày cung cấp đầy đủ dung dịch rửa tay tại các nhà vệ sinh và dung dịch sát khuẩn tại các điểm ra vào của sinh viên.

6. Trung tâm dịch vụ trường học

- Yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động, khách và người học khi đến trường làm việc và học tập cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mà Nhà trường đang triển khai (như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ...).

- Phối hợp với Trạm Y tế trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại ký túc xá; tổ chức tiếp nhận sinh viên ở ký túc xá theo đúng quy trình.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc sinh viên thực hiện tốt các tốt quy định đảm bảo giữ vệ sinh và các biện pháp phòng chống dịch.

7. Đoàn Thanh niên

- Tăng cường phổ biến tuyên truyền kiến thức và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho đoàn viên, thanh niên.

- Cử sinh viên tình nguyện hỗ trợ các đơn vị chức năng của Trường triển khai các biện pháp phòng chống dịch như đo thân nhiệt, phân luồng giao thông.  

8. Ban truyền thông:

Thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên các cổng thông tin của Nhà trường.

9. Đối với người học:

- Khi đến trường chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Nhà trường; Thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế) của Bộ Y tế.

- Cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi để theo dõi các tiếp xúc gần, giúp bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng, góp nhần phòng chống dịch bệnh.

- Bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế nơi cư trú hoặc qua ứng dụng Bluezone, Ncovi. Riêng người học từ tỉnh Hải Dương khi đến Hà Nội phải trực tiếp đến khai báo y tế tại cơ sở y tế nơi mình cư trú. Gửi ảnh chụp kết quả khai báo cho chủ nhiệm lớp để chủ nhiệm lớp tổng hợp dữ liệu gửi về phòng Công tác sinh viên.

- Bắt buộc phải đeo khẩu trang và thường xuyên sát khuẩn tay khi đến Trường.

- Người học đến từ 4 vùng ở Hải dương gồm: Thành phố Hải Dương, Thị xã Kim Môn, huyện Kim Thành và huyện Cẩm Giàng phải có kết quả xét nghiệm RTPCR âm tính với vi rút SARS-CoV2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương thì có thể trở lại học tập; Người học chưa có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với vi rút SARS-CoV2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương phải thực hiện tự cách ly y tế tại nhà đủ 14 ngày tính từ ngày rời Hải Dương.

- Người học nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, khó thở,… phải thông báo kịp thời cho cơ sở y tế gần nhất, Nhà trường (qua Chủ nhiệm lớp) và không đến trường để học tập cho đến khi được phép.

Trên đây là thông báo triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 khi sinh viên quay trở lại học tập. Nhà trường yêu cầu các cá nhân và đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Ban giám hiệu để được giải quyết.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác