Chuyển tới nội dung

Thông báo về thời gian trả bằng tốt nghiệp đợt 2 - tháng 6 năm 2020

29.07.2020

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh COVID-19, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng Đào tạo thông báo thời gian, địa điểm nhận văn bằng tốt nghiệp ngày 30/7/2020 đối với các lớp sinh viên, cụ thể xem file đính kèm.

Lưu ý:

- Đối với học viên, sinh viên thuộc đối tượng tham dự lễ bế giảng tại Hội trường B.706: Sinh viên tốt nghiệp các ngành thuộc khoa Kinh tế TNMT, học viên cao học, sinh viên đến muộn (nếu có) nhận văn bằng tốt nghiệp tại phòng A.506. SV các ngành còn lại nhận theo lớp và theo lịch trong thông báo.

- Đề nghị học viên, sinh viên đến nhận bằng đeo khẩu trang và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời mang chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân để Nhà trường đối chiếu thông tin khi phát bằng.

- Đối với chủ nhiệm lớp của các lớp có SV, HV tham dự lễ bế giảng và trao bằng sáng ngày 30/7/2020 tập trung từ 7h00 tại phòng B.704 (đối với chủ nhiệm lớp cao học) và các phòng tầng 6 nhà A (đối với sinh viên) để đôn đốc, quản lý HV, SV tham dự.

- Chủ nhiệm lớp theo dõi, nhắc nhở và đôn đốc sinh viên, học viên tập trung theo thời gian và địa điểm để hỗ trợ công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ.

 

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác