Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ phụ đợt 2 kỳ II năm học 2019-2020

05.06.2020

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên hệ chính quy trình độ Đại học, Liên thông đại học, Cao đẳng có nhu cầu đăng ký học.

2.Quy trình đăng ký:

Bước 1: Hình thức đăng ký

-  Sinh viên hệ Đại học 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Đăng ký học trực tiếp trên trang cá nhân.

-  Sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 14,15 và hệ Liên thông đại học khóa 7,8,9:Sinh viên đăng ký học nộp đơn trực tiếp tại phòng Đào tạo (Phòng B.306). Mẫu đơn được đăng tảitrên website Trường (https://dt.hunre.edu.vn/quy-che-bieu-mau).

-  Thời hạn đăng ký: Từ 14h ngày 05/06/2020 đến 17h ngày 08/06/2020.

(Sinh viên có thể hủy những học phần đã đăng ký trên cùng khoảng thời gian trên).

Bước 2: Công bố danh sách sinh viên đăng ký học lại

Phòng Đào tạo tổng hợp công bố danh sách sinh viên đã đăng ký thành công trên website Trường trong ngày 09/06/2020.

Bước 3: Nộp lệ phí học lại

 Sinh viên nộp lệ phí học lại vào tài khoản cá nhân trong thời gian đăng ký học.  

Bước 4: Tổng hợp danh sách sinh viên nộp lệ phí học lại

 Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp danh sách sinh viên đã nộp lệ phí học lại về phòng Đào tạo ngày 14h ngày 11/06/2020.

Bước 5: Phân lớp môn học

Phòng Đào tạo lập danh sách phân lớp môn học cho sinh viên. Danh sách này được gửi tới các Khoa/Bộ môn và công bố trên website Trường trong ngày 12/06/2020.

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu dự kiến theo file dính kèm.

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác