Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

 

1. Phòng Đào tạo có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng, các viên chức và người lao động.

2. Trưởng phòng trực tiếp quản lý viên chức, người lao động của phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng, ký các văn bản chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

Lưu Văn Huyền

Chức vụTrưởng phòng - Phòng Đào tạo
Học vịTiến sĩ
Emaillvhuyen@hunre.edu.vn
Số điện thoại0904148645

 

 

Bùi Thu Phương

Chức vụPhó trưởng Phòng Đào tạo
Học vịTiến sĩ
Emailbtphuong@ hunre.edu.vn
Số điện thoại0983463800
 

Nguyễn Như Hải

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailnnhai@hunre.edu.vn
Số điện thoại0988914898

 

Hoàng Thị Hà

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
EmailHoangha.tnmt@gmail.com
Số điện thoại0988358495

 

 

Trịnh Thị Nhung

Chức vụChuyên viên
Học vị Thạc sĩ
Emailnhungpdt@gmail.com
Số điện thoại0988409257

 

 

 

Phạm Thị Quỳnh Anh

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
EmailPhamquynhanh294@gmail.com
Số điện thoại0974271992

 

 

Đồng Sỹ Nguyên

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
EmailDsnguyen@hunre.edu.vn
Số điện thoại0968065644

Phạm Minh Ngọc

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailphamminhngoctnmt@gmail.com
Số điện thoại0964323458

 

Nguyễn Việt Anh

Chức vụChuyên viên
Học vịCử nhân
EmailNvanh.dt@hunre.edu.vn
Số điện thoại0961400678

 

Trần Thị Phương Thảo

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailttpthao@hunre.edu.vn
Số điện thoại0984602628

 

Ngô Thị Quý

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
EmailNgoquy89@gmail.com
Số điện thoại0978595420

 

Đinh Ngọc Hiếu

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
EmailDinhngochieu711@gmail.com
Số điện thoại0936390992

 

Trần Ngọc Yến

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailtnyen@hunre.edu.vn
Số điện thoại0969939469

 

Vũ Thị Hiền

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
EmailHienvu310@gmail.com
Số điện thoại0983204266

 

Trần Thị Thanh Minh

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailtranminhttm@gmail.com
Số điện thoại0965452222

 

 

 Trần Ánh Dương

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailtaduong@hunre.edu.vn
Số điện thoại0945208845

Đặng Thị Loan

Chức vụChuyên viên
Học vịKỹ sư
Emaildtloan@hunre.edu.vn
Số điện thoại0984407851

Hồ Thanh Sang

Chức vụChuyên viên
Học vịCử nhân
Emailhtsang@hunre.edu.vn
Số điện thoại0368765280

 

 

 

Trương Đình Lộc

Chức vụChuyên viên
Học vịCử nhân
Emailtdloc@hunre.edu.vn
Số điện thoại0984019539