Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Đào tạo có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng, các viên chức và người lao động.

2. Trưởng phòng trực tiếp quản lý viên chức, người lao động của phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng, ký các văn bản chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

Lưu Văn Huyền

Chức vụ

Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Đào tạo

Học vị

Tiến sĩ

Email

lvhuyen@hunre.edu.vn

 

Bùi Thu Phương

Chức vụ

Phó trưởng phòng

Học vị

Tiến sĩ

Email

btphuong@ hunre.edu.vn

 

Nguyễn Như Hải

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Hailong0573@gmail.com

 

Hoàng Thị Hà

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Hoangha.tnmt@gmail.com

 

 

 

Trịnh Thị Nhung

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

 Thạc sĩ

Email

nhungpdt@gmail.com

 

 

 

Vũ Mỹ Linh

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Vumylinh1509@gmail.com

 

 

Phạm Thị Quỳnh Anh

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Phamquynhanh294@gmail.com

 

 

Đồng Sỹ Nguyên

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Dsnguyen@hunre.edu.vn

Phạm Minh Ngọc

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

phamminhngoctnmt@gmail.com

 

 

Nguyễn Việt Anh

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

Nvanh.dt@hunre.edu.vn

 

 

Trần Thị Phương Thảo

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

ttpthao@hunre.edu.vn

 

Ngô Thị Quý

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Ngoquy89@gmail.com

 

 

Đinh Ngọc Hiếu

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Dinhngochieu711@gmail.com

 

 

Phạm Công Thành

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Kỹ sư

Email

Pcthanh.tt@hunre.edu.vn

 

Trần Ngọc Yến

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Tranngocyen2108@gmail.com

 

 

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Kỹ sư

Email

Huyentrang94.hunre@gmail.com

 

 

Vũ Thị Hiền

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Hienvu310@gmail.com

 

 

Trịnh Thu Phương

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Tnmt.thuphuong@gmaail.com

 

 

Trần Thị Thanh Minh

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

tranminhttm@gmail.com

 

 

 Trần Ánh Dương

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

taduong@hunre.edu.vn