Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Đào tạo có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng, các viên chức và người lao động.

2. Trưởng phòng trực tiếp quản lý viên chức, người lao động của phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng, ký các văn bản chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

Lưu Văn Huyền

Chức vụ

Trưởng phòng - Phòng Đào tạo

Học vị

Tiến sĩ

Email

lvhuyen@hunre.edu.vn

Số điện thoại0904148645

 

 

Bùi Thu Phương

Chức vụ

Phó trưởng Phòng Đào tạo

Học vị

Tiến sĩ

Email

btphuong@ hunre.edu.vn

Số điện thoại0983463800

 

Nguyễn Như Hải

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

nnhai@hunre.edu.vn
Số điện thoại0988914898

 

Hoàng Thị Hà

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Hoangha.tnmt@gmail.com

Số điện thoại0988358495

 

 

Trịnh Thị Nhung

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

 Thạc sĩ

Email

nhungpdt@gmail.com

Số điện thoại0988409257

 

 

 

Phạm Thị Quỳnh Anh

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Phamquynhanh294@gmail.com

Số điện thoại0974271992

 

 

Đồng Sỹ Nguyên

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Dsnguyen@hunre.edu.vn

Số điện thoại0968065644

Phạm Minh Ngọc

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

phamminhngoctnmt@gmail.com

Số điện thoại0964323458

 

Nguyễn Việt Anh

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

Nvanh.dt@hunre.edu.vn

Số điện thoại0961400678

 

Trần Thị Phương Thảo

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

ttpthao@hunre.edu.vn

Số điện thoại0984602628

 

Ngô Thị Quý

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Ngoquy89@gmail.com

Số điện thoại0978595420

 

Đinh Ngọc Hiếu

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Dinhngochieu711@gmail.com

Số điện thoại0936390992

 

Trần Ngọc Yến

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

tnyen@hunre.edu.vn
Số điện thoại0969939469

 

Vũ Thị Hiền

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

Hienvu310@gmail.com

Số điện thoại0983204266

 

Trần Thị Thanh Minh

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

tranminhttm@gmail.com

Số điện thoại0965452222

 

 

 Trần Ánh Dương

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

taduong@hunre.edu.vn

Số điện thoại0945208845

Đặng Thị Loan

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Kỹ sư

Email

dtloan@hunre.edu.vn

Số điện thoại

0984407851

Hồ Thanh Sang

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

htsang@hunre.edu.vn

Số điện thoại

0368765280