Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức


1. Phòng Đào tạo có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng, các viên chức và người lao động.

2. Trưởng phòng trực tiếp quản lý viên chức, người lao động của phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng, ký các văn bản chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

Lưu Văn Huyền

Chức vụTrưởng phòng - Phòng Đào tạo
Học vịTiến sĩ
Emaillvhuyen@hunre.edu.vn

 

 

 

Bùi Thu Phương

Chức vụPhó trưởng Phòng Đào tạo
Học vịTiến sĩ
Emailbtphuong@ hunre.edu.vn
 
 

Nguyễn Như Hải

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailnnhai@hunre.edu.vn
 

 

Hoàng Thị Hà

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
EmailHoangha.tnmt@gmail.com

 

 

 

Trịnh Thị Nhung

Chức vụChuyên viên
Học vị Thạc sĩ
Emailnhungpdt@gmail.com

 

 

 

 

Phạm Thị Quỳnh Anh

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
EmailPhamquynhanh294@gmail.com
 

 

 

Đồng Sỹ Nguyên

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
EmailDsnguyen@hunre.edu.vn
 

Phạm Minh Ngọc

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailphamminhngoctnmt@gmail.com

 

 

Nguyễn Việt Anh

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
EmailNvanh.dt@hunre.edu.vn

 

 

Trần Thị Phương Thảo

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailttpthao@hunre.edu.vn

 

 

Ngô Thị Quý

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
EmailNgoquy89@gmail.com

 

 

Đinh Ngọc Hiếu

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
EmailDinhngochieu711@gmail.com

 

 

Phạm Thị Hạnh

Chức vụChuyên viên
Học vịCử nhân
Emailpthanh.llct@hunre.edu.vn

 

 

Vũ Thị Hiền

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
EmailHienvu310@gmail.com

 

 

Trần Thị Thanh Minh

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailtranminhttm@gmail.com

 

 

 

 Trần Ánh Dương

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailtaduong@hunre.edu.vn
 

Đặng Thị Loan

Chức vụChuyên viên
Học vịKỹ sư
Emaildtloan@hunre.edu.vn
 

Hồ Thanh Sang

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailhtsang@hunre.edu.vn

 

 

 

 
 

Trương Đình Lộc

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailtdloc@hunre.edu.vn
 

 

Lê Trung Hiếu

 

Chức vụChuyên viên
Học vịCử nhân
Emaillthieu@hunre.edu.vn
 

Vũ Ngân Phương

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailvnphuong@hunre.edu.vn
 

 

 

Đinh Trung Hà

Chức vụChuyên viên
Học vịKỹ sư
Emaildtha.dt@hunre.edu.vn
 

Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sĩ
Emailnthchuyen@hunre.edu.vn