Chuyển tới nội dung

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ học viên cao học cuối khóa Đợt 1 năm 2020

03.06.2020

1. Đối tượng, thời gian khảo sát                   

  - Đối tượng khảo sát: Học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo năm 2020;

  - Thời gian khảo sát: Từ ngày 04/6/2020 đến hết ngày 06/6/2020.

2. Nội dung khảo sát

   Khảo sát về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, công tác hỗ trợ quá trình dạy học, tự đánh giá của học viên cuối khóa và đánh giá chung về khóa học.

3. Phương pháp khảo sát: Khảo sát trực tuyến

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác