Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO Tiếp tục thực hiện kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020.

08.05.2020

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã có những diễn biến tích cực. Mặt khác, Nhà trường đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tẩy trùng, vệ sinh môi trường, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón sinh viên trở lại Trường. Do vậy, Nhà trường thông báo học viên, sinh viên toàn trường quay trở lại học tập trung tại Trường từ ngày 11/5/2020 để tiếp tục thực hiện kế hoạch học tập (Kế hoạch học tập, thời khóa biểu được đăng tải trên Website Trường).

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác