Chuyển tới nội dung

Thông báo tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến và chuẩn bị phương án cho học viên, sinh viên trở lại trường học

29.04.2020

1. Tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến qua mạng theo thời khóa biểu đã ban hành.

2. Chuẩn bị phương án đón học viên, sinh viên trở lại Trường học tập. Dự kiến thời gian: ngày 11/5/2020.

3. Sinh viên đại học khóa 6 thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch để đảm bảo thời gian tốt nghiệp mà Nhà trường đã đề ra.

4. Đề nghị giảng viên, học viên, sinh viên theo dõi website trường để kịp thời cập nhật kế hoạch học tập trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.

Tệp tin đính kèm: