Chuyển tới nội dung

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 10

04.11.2020

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 10.

Thời khóa biểu này thay thế Thời khóa biểu số 4009/TKB - TĐHHN của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành ngày 15/10/2020. 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác