Chuyển tới nội dung

Thời khóa biểu thay thế khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

23.07.2020

Thời khóa biểu thay thế khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Áp dụng cho sinh viên hệ chính quy trình độ liên thông đại học khóa 8 ngành Quản lý đất đai.

Thời gian học 27/07 - 23/08/2020

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác