Chuyển tới nội dung

Thời khóa biểu học phần giáo dục thể chất 2, 4, 5 & điều chỉnh, bổ sung học kỳ phụ - Đợt 2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

14.06.2020

Thời khóa biểu học phần giáo dục thể chất 2, 4, 5 & điều chỉnh, bổ sung học kỳ phụ - Đợt 2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020.

Với những sinh viên đã đăng ký học lại các học phần giáo dục thể chất 2, 4, 5 ghép với các lớp chính khóa từ trước tết nhưng đến nay bị trùng thời gian học lại, học cải thiện điểm của học kỳ phụ kỳ 2 năm học 2019 - 2020, có nguyện vọng học làm đơn xin đổi lớp từ ngày 16/06 đến hết 17h ngày 17/06/2020 tại phòng B.306

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác