Chuyển tới nội dung

Thời khóa biểu học kỳ phụ - Đợt 1 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 và Danh sách phân lớp các học phần tách lớp

02.06.2020

Thời khóa biểu học kỳ phụ - Đợt 1 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020. Thời gian học bắt đầu từ ngày 02/06/2020.

Danh sách phân lớp các học phần:  Hóa học đại cương; Xác suất thống kê; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác_lênin 1; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác_lênin 2, chi tiết tại file đính kèm.

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác