Chuyển tới nội dung

Thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

31.07.2020

 Thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

(Áp dụng đối với học kỳ chính, học kỳ phụ từ ngày 01/08/2020 cho sinh viên các lớp chính quy trình độ đại học và liên thông đại học)

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác