Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÁCH ĐẶT TÊN FILE BÀI THI Áp dụng đối với kỳ thi kết thúc học phần theo phương thức thi trực tuyến

25.11.2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÁCH ĐẶT TÊN FILE BÀI THI Áp dụng đối với kỳ thi kết thúc học phần theo phương thức thi trực tuyến

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác