Chuyển tới nội dung

QUYẾT ĐỊNH Về việc Điều chỉnh hình thức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với các học phần lý thuyết theo phương thức thi trực tuyến

08.09.2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc Điều chỉnh hình thức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với các học phần lý thuyết theo phương thức thi trực tuyến

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác