Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO Hướng dẫn người học thi kết thúc học phần và dự kiến hình thức thi học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021 theo phương thức thi trực tuyến

08.09.2021

THÔNG BÁO Hướng dẫn người học thi kết thúc học phần và dự kiến hình thức thi học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021 theo phương thức thi trực tuyến

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác