Chuyển tới nội dung

TB_Về xây dựng bài giảng học trực tuyến đối với các học phần: đồ án, thực hành, thực tập tại Trường. Kế hoạch học tập đối với các học phần thực tập, kiến tập tại cơ sở Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

17.10.2021

TB_Về xây dựng bài giảng học trực tuyến đối với các học phần: đồ án, thực hành, thực tập tại Trường. Kế hoạch học tập đối với các học phần thực tập, kiến tập tại cơ sở Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác