Chuyển tới nội dung

TB- Nộp danh sách sinh viên đại học chính quy được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp; Danh sách Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp - Đợt 2 tháng 6 năm 2021

06.06.2021

Căn cứ Thông báo số 1888/TB-TĐHHN ngày 05/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy Đợt 2 - tháng 6 năm 2021. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Nhà trường thông báo các khoa/bộ môn có sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác