Chuyển tới nội dung

Về việc triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trong việc tổ chức cho sinh viên thực hiện bài tập lớn đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp Đợt 2 – Tháng 6 năm 2021

30.05.2021

Căn cứ Quyết định số 2191/QĐ-TĐHHN ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc thay đổi hình thức thi các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp Đợt 2 – Tháng 6 năm 2021, Nhà trường hướng dẫn việc tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác