Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn hỏi trực tuyến đối với sinh viên trong quá trình chấm nội dung bài tập lớn đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp Đợt 2 – Tháng 6 năm 2021

04.06.2021

Nhà trường hướng dẫn việc tổ chức hỏi trực tuyến đối với sinh viên trong quá trình thực hiện chấm nội dung bài tập lớn như sau:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác