Chuyển tới nội dung

KẾ HOẠCH Về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2021

01.06.2021

Nội dung, cách thức truyền thông theo hướng đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng mạng xã hội để quảng bá chủ đề, thông điệp của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2021, theo hướng thực hiện mục tiêu kép, gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19; có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, kêu gọi các cán bộ giảng viên, học viên và sinh viên toàn Trường cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái. Chi tiết như sau:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác