Chuyển tới nội dung

Danh sách sinh viên đăng ký học lại học phần giáo dục thể chất 3 ghép cùng thời khoá biểu đại học chính quy khoá 9 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

07.09.2020

Danh sách sinh viên đăng ký học lại học phần giáo dục thể chất 3 ghép cùng thời khoá biểu đại học chính quy khoá 9 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021.

Sinh viên đóng tiền vào tài khoản ngân hàng chậm nhất 16h00 ngày 08/09/2020. Phòng Kế hoạch – Tài chính gửi kết quả về phòng Đào tạo trước 11/09/2020

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác