Chuyển tới nội dung

Về Điều chỉnh thời gian học tập học phần giáo dục Quốc phòng – An ninh của các lớp ĐH10KE7, ĐH10KE8, ĐH10KE9, ĐH10C3, ĐH10C4 ở phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Thanh Hóa

29.12.2020

Để tạo điều kiện cho sinh viên các lớp ĐH10KE7, ĐH10KE8, ĐH10KE9, ĐH10C3, ĐH10C4 được nghỉ tết dương lịch năm 2021, Nhà trường thông báo như sau:
1.    Phòng Đào tạo phối hợp với Bộ môn Giáo dục thể chất & Giáo dục quốc phòng, phân hiệu Trường tại tỉnh Thanh Hóa để bố trí thời gian học, thi kết thúc vào thứ Năm ngày 31/12/2020.
2.    Trung tâm Dịch vụ trường học bố trí xe đón sinh viên tại phân hiệu Trường vào lúc 09h00 thứ Sáu ngày 01/01/2021.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác