Chuyển tới nội dung

Thông báo về đăng ký học lại, học cải thiện Học kỳ phụ đợt 3- Học kỳ I năm học 2020-2021

23.11.2020

Thông báo về đăng ký học lại, học cải thiện Học kỳ phụ đợt 3- Học kỳ I năm học 2020-2021.

Nhà trường thông báo cho những sinh viên hệ chính quy trình độ đại học, liên thông đại học, cao đẳng còn nợ học phần có trong thời khóa biểu để đăng ký học lại. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên hệ chính quy trình độ đại học, liên thông đại học, cao đẳng có nhu cầu đăng ký học.

2.Quy trình đăng ký:

Bước 1: Hình thức đăng ký

-  Sinh viên hệ Đại học 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Đăng ký học trực tiếp trên trang cá nhân.

-  Sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 14,15 và hệ liên thông đại học khóa 7,8,9:Sinh viên đăng ký học nộp đơn trực tiếp tại phòng Đào tạo (Phòng B.306). Mẫu đơn được đăng tảitrên website Trường (https://dt.hunre.edu.vn/quy-che-bieu-mau).

-  Thời hạn đăng ký và hủy đăng ký: Từ 14h ngày 23/11/2020 đến 15h ngày 26/11/2020.

Bước 2: Công bố danh sách sinh viên đăng ký học lại

Phòng Đào tạo tổng hợp công bố danh sách sinh viên đã đăng ký thành công trên website Trường trước 17h ngày 26/11/2020.

Bước 3: Nộp lệ phí học lại

 Sinh viên nộp lệ phí học lại vào tài khoản cá nhân trong thời gian đến trước 16h ngày 27/11/2020.  

Bước 4: Tổng hợp danh sách sinh viên nộp lệ phí học lại

 Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp danh sách sinh viên đã nộp lệ phí học lại về phòng Đào tạo trước15h30 ngày 01/12/2020.

Bước 5: Phân lớp môn học

Phòng Đào tạo lập danh sách phân lớp môn học cho sinh viên. Danh sách này được gửi tới các khoa/bộ môn và công bố trên website Trường trong ngày 02/12/2020.

 

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác