Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ phụ đợt 1 kỳ II năm học 2019-2020

26.05.2020

 Quy trình đăng ký:

Bước 1: Hình thức đăng ký

-  Sinh viên hệ Đại học 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Đăng ký học trực tiếp trên trang cá nhân.

-  Sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 14,15:Sinh viên đăng ký học nộp đơntheo biểu mẫu trên website Trường (https://dt.hunre.edu.vn/quy-che-bieu-mau)trực tiếp tại phòng Đào tạo (phòng B.306).

-  Thời hạn đăng ký: Từ 08h ngày 26/05/2020 đến 17h ngày 27/05/2020.

(Sinh viên có thể hủy những học phần đã đăng ký trên cùng khoảng thời gian trên).

Bước 2: Công bố danh sách sinh viên đăng ký học lại

Phòng Đào tạo tổng hợp công bố danh sách sinh viên đã đăng ký thành công trên website Trường trong ngày 27/05/2020.

Bước 3: Nộp lệ phí học lại

 Sinh viên nộp lệ phí học lại vào tài khoản cá nhân trước 16h00 ngày 28/05/2020

Bước 4: Tổng hợp danh sách sinh viên nộp lệ phí học lại

 Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp danh sách sinh viên đã nộp lệ phí học lại về phòng Đào tạo ngày 10h ngày 29/05/2020.

Bước 5: Phân lớp môn học

Phòng Đào tạo lập danh sách phân lớp môn học cho sinh viên. Danh sách này được gửi tới các Khoa/Bộ môn và công bố trên website Trường trong ngày 29/05/2020.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác