Chuyển tới nội dung

Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng 3 - Học kỳ II năm học 2019-2020 tại Phân hiệu Thanh Hóa

22.05.2020

Sinh viên học tập học phần Giáo dục quốc phòng 1, 2 theo thời khóa biểu đã ban hành. Đối với học phần Giáo dục quốc phòng 3, kế hoạch học tập như sau:
1. Địa điểm học tập
Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 04 Trần Phú, phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
2. Hình thức học tập
Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội sinh viên. Sinh viên ăn, ở, sinh hoạt tập trung trong thời gian học tập tại Phân hiệu.
3. Thành phần sinh viên tham gia học
Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 9 chưa học học phần Giáo dục quốc phòng 3 và những sinh viên đăng ký học lại.
4. Thời gian học tập
Học phần giáo dục quốc phòng 3 được tổ chức thành 8 đợt (Thời gian cụ thể xem trong kế hoạch đính kèm).
 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác