Chuyển tới nội dung

QĐ_ Trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

09.05.2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 34 thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (danh sách thí sinh tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Những thí sinh có tên tại Điều 1 có nghĩa vụ và quyền lợi theo Quy chế đào tạo hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và những thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác