Chuyển tới nội dung

QĐ_Phê duyệt điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

06.05.2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội như sau: - Điều kiện môn Tiếng Anh: Đạt từ 50,0 điểm trở lên theo thang điểm 100. - Môn Cơ sở ngành và môn Chủ chốt ngành: Không môn nào dưới 5,0 điểm và có tổng điểm hai môn Cơ sở ngành và Chủ chốt ngành như sau: (chi tiết file đính kèm)

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác