Chuyển tới nội dung

Ban hành Đề cương hướng dẫn ôn tập dự tuyển trình độ Thạc sĩ

22.03.2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành đề cương hướng dẫn ôn tập dự tuyển trình độ Thạc sĩ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Đề cương hướng dẫn ôn tập dự tuyển trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Quyết định này áp dụng từ năm tuyển sinh 2021 trở về sau. (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các đơn vị: Đào tạo, Kế hoạch Tài chính, Thanh tra Giáo dục và Pháp chế; Trưởng các Khoa: Môi trường, Quản lý đất đai, Trắc địa, Bản đồ-Thông tin địa lý, Khí tượng thủy văn, Kinh tế tài nguyên và môi trường; Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ và thí sinh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác