Chuyển tới nội dung

QĐ_điều chỉnh thời gian xét tuyển trong Đề án tuyển sinh năm 2021

20.07.2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (Học bạ) và xét tuyển Đặc cách đợt 2 trong Đề án tuyển sinh năm 2021 (điều chỉnh lần 01) ban hành kèm theo Công văn số 1340/TĐHHN ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKXT: Trước 17h00 ngày 25/7/2021;

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 02/8/2021;

- Thời gian xác nhận nhập học (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập 2 học): Từ ngày 03/8 đến trước 17h00 ngày 01/9/2021.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021; Giám đốc phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Thanh Hóa; Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác