Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2021 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT VÀ XÉT ĐẶC CÁCH

26.05.2021

THÍ SINH XEM TẠI FILE ĐÍNH KÈM

MẪU PHIẾU ĐKXT TẢI VỀ VÀ VIẾT THEO HƯỚNG DẪN

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác