Chuyển tới nội dung

Thời khóa biểu học kỳ phụ đợt 1- kỳ 2 năm học 2020-2021

18.03.2021

Thời khóa biểu học kỳ phụ đợt 1- kỳ 2 năm học 2020-2021

(Áp dụng cho sinh viên học lại, học cải thiện điểm học tập trung tại trường từ ngày 22/3/2021) (chi tiết tại file đính kèm)

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác