Chuyển tới nội dung

KẾ HOẠCH V/v tổ chức thi kết thúc học phần đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 8 năm học 2021 – 2022

11.04.2022

KẾ HOẠCH V/v tổ chức thi kết thúc học phần đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 8 năm học 2021 – 2022

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác