Chuyển tới nội dung

Điều chỉnh hình thức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức thi trực tuyến

17.10.2021

Điều chỉnh hình thức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức thi trực tuyến

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác