Chuyển tới nội dung

Thông báo về thời khóa biểu học trực tuyến học phần Triết học, Tiếng Anh - học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 10/7/2021 cho các lớp cao học khóa CH6B)

01.07.2021

Thông báo về thời khóa biểu học trực tuyến học phần Triết học, Tiếng Anh - học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 10/7/2021 cho các lớp cao học khóa CH6B)

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác