Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2,4,5 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 Áp dụng đối với sinh viên đại học chính quy khóa 11,và sinh viên lớp ĐH9T;TNN;QB;ĐH8T;TNN;QB)

01.06.2022

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác