Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1,3,4 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 (Áp dụng đối với sinh viên đại học chính quy Khóa 10,11,12 )

11.01.2023

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác