Chuyển tới nội dung

Thông báo Thời khóa biểu, lịch thi học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 (Áp dụng từ ngày 19 tháng 8 năm 2023 cho các lớp cao học khóa CH8A, CH8B; ngày 26 tháng 8 năm 2023 cho các lớp cao học khóa CH9A)

08.08.2023

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác