Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH, DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020

04.06.2020

Chi tiết danh sách xem file đính kèm bên dưới./.

Phòng 001 : ngành Quản lý đất đai
Phòng 002 : ngành Quản lý đất đai, ngành Khí tượng và khí hậu học, ngành Thủy văn học

Phòng 003: ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học môi trường

* Những thí sinh thuộc diện Bổ sung hồ sơ cần hoàn thiện Hồ sơ trước ngày 25/6/2020 tại Phòng 304.A nhà B.

* GIẤY BÁO DỰ THI của thí sinh sẽ được Nhà trường gửi về theo địa chỉ Thí sinh ghi trên phong bì.

Trong Trường hợp thí sinh không nhận được Giấy báo dự thi do thất lạc thì vẫn đến dự thi như bình thường. Trong buổi sáng làm thủ tục thi (ngày 27/6/2020) Nhà trường sẽ cấp THẺ DỰ THI cho thí sinh.

* Tất cả thắc mắc liên quan đến Danh sách đủ điều kiện dự thi, lịch thi, lịch ôn thí sinh liên hệ hotline: 0978136923 hoặc 0978595420

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác