Chuyển tới nội dung

Quyết định và danh sách công nhận kết quả xét cảnh báo học tập học kỳ 5 (năm thứ 3, năm học 2020 – 2021) đại học chính quy khóa 8 đối với sinh viên được tiếp tục học

05.03.2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả xét cảnh báo học tập học kỳ 5 (năm thứ 3, năm học 2020 – 2021) cho 1662 sinh viên đại học chính quy khóa 8 đối với sinh viên được tiếp tục học (có danh sách kèm theo).

Trong đó:

- Số sinh viên cảnh báo mức 1: 19

- Số sinh viên cảnh báo mức 2: 03

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo, Công tác sinh viên, Thanh tra Giáo dục và Pháp chế, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các khoa, bộ môn: Công nghệ thông tin; Khí tượng Thuỷ văn; Môi trường; Trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý; Quản lý 2 đất đai; Tài nguyên nước; Kinh tế tài nguyên và môi trường; Địa chất; Khoa học biển và Hải đảo; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Lý luận chính trị và những sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác