Chuyển tới nội dung

Đăng ký nguyện vọng học kỳ phụ kỳ II năm học 2019-2020

12.05.2020

1. Đối tượng đăng ký:

Áp dụng đối với SV hệ chính quy trình độ đại học, liên thông đại học, bao gồm:

- Sinh viên sắp hết thời gian đào tạo;

- Sinh viên đã thi các môn tốt nghiệp, làm đồ án/ khóa luận nhưng chưa ra trường;

          - Sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm

           2. Thời gian đăng ký: từ 12/5-17/5/2020

           3. Sinh viên gửi yêu cầu đăng ký học  (TẠI ĐÂY)