Chuyển tới nội dung

Về việc nộp bổ sung hồ sơ sinh viên Đại học chính quy khóa 10

07.04.2021

THÔNG BÁO

Về việc nộp bổ sung hồ sơ sinh viên Đại học chính quy khóa 10

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGD ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGD ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phòng Công tác sinh viên đã tiến hành rà soát, kiểm tra hồ sơ nhập học của sinh viên Đại học chính quy khóa 10. Hồ sơ sinh viên bao gồm:

1. Giấy báo trúng tuyển và nhập học: 01 bản chính hoặc photocopy có công chứng

2. Giấy CMTND hoặc căn cước công dân : 03 bản photocopy có công chứng

3. Bằng tốt nghiệp PTTH (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019): 01bản photocopy có công chứng (bản chính để đối chiếu kiểm tra) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính hoặc bản sao photocopy có công chứng) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019.

4. Học bạ THPT hoặc tương đương: 01 bản photocopy có công chứng

5. Giấy khai sinh: 01 bản sao y bản chính hoặc 02 bản photocopy có công chứng

6. Hộ khẩu thường trú: 01 bản photocopy có công chứng

7. Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa phương

8. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên chính sách xã hội (nếu có) 9. 06 ảnh 3x4cm, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. Sau khi kiểm tra rà soát, sinh viên Đại học khóa 10 còn thiếu giấy tờ, hồ sơ sinh viên.

Cụ thể như sau (có danh sách đính kèm):

1. Sinh viên chưa nộp toàn bộ hồ sơ sinh viên theo danh mục ở trên: 46 sinh viên (danh sách đính kèm)

2. Sinh viên thiếu Giấy báo trúng tuyển và nhập học: 523 sinh viên

 Yêu cầu: Phòng Đào tạo cấp lại cho sinh viên và gửi về phòng Công tác sinh viên (P405 – Nhà B)

3. Sinh viên thiếu Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính hoặc bản sao photocopy có công chứng) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 hoặc Bằng tốt nghiệp PTTH photo công chứng (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2020) : 1142 sinh viên.

4. Sinh viên thiếu Học bạ THPT hoặc tương đương (bản photocopy có công chứng): 392 sinh viên

5. Sinh viên thiếu bản sao Giấy khai sinh (photo công chứng): 152 sinh viên

6. Sinh viên thiếu Giấy CMTND hoặc căn cước công dân (bản photo công chứng): 128 sinh viên

7. Sinh viên thiếu Hộ khẩu (photo công chứng): 230 sinh viên

8. Sinh viên thiếu Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa phương: 336 sinh viên Nhà trường yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách thiếu hồ sơ, giấy tờ liên quan khẩn trương nộp bổ sung hồ sơ về Phòng Công tác sinh viên.

Hạn nộp 16h00 ngày 19 tháng 4 năm 2021. Khoa/Bộ môn quản lý sinh viên, Chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm thông báo, nhắc nhở, đôn đốc sinh viên thực hiện.

Xử lý sinh viên vi phạm

Sau ngày 19/4/2021, sinh viên chưa hoàn thiện hồ sơ sẽ bị xử lý theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng (ngừng học, không đủ điều kiện tiếp tục học).

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác