Chuyển tới nội dung

Quyết định V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II và cả năm năm học 2020 – 2021 cho sinh viên đại học chính quy khóa 7

25.08.2021

Quyết định V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II và cả năm năm học 2020 – 2021 cho sinh viên đại học chính quy khóa 7

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác