Chuyển tới nội dung

QĐ_Về việc công nhận kết quả xét cảnh báo học tập học kỳ 2 (năm thứ 1, năm học 2020 – 2021) đại học chính quy khóa 10 đối với sinh viên được tiếp tục học

21.12.2021

QĐ_Về việc công nhận kết quả xét cảnh báo học tập học kỳ 2 (năm thứ 1, năm học 2020 – 2021) đại học chính quy khóa 10 đối với sinh viên được tiếp tục học

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác