Chuyển tới nội dung

QĐ_Về việc buộc thôi học theo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên trình độ đại học chính quy các khóa 8, 9, 10

23.12.2021

QĐ_Về việc buộc thôi học theo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên trình độ đại học chính quy các khóa 8, 9, 10

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác