Chuyển tới nội dung

Hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

22.07.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

Chi tiết thí sinh xem tại file đính kèm bên dưới./.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác